6 กุมภาพันธ์ 2562 รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมกำชับกองทัพสนับสนุนภารกิจลดฝุ่นต่อเนื่อง

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c5a4a14e3f8e40ac68e314c

โฆษกกลาโหม เผยรองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กำชับกองทัพ ขอให้ยังคงติดตามและเฝ้าระวังมลภาวะจากสภาพอากาศโดยให้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือในการชำระล้างถนนและต้นไม้สาธารณะ รวมทั้งการพ่นละอองน้ำระดับต่ำและการสนับสนุนทำฝนเทียมในพื้นที่ควบคุมต่อเนื่องกันไป เพื่อลดภาวะการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับต่ำที่กระทบต่อประชาชนโดยตรง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย